Erektion är ett vanligt problem för 50% av männen

Många män mår jätte dåligt för att erektionen inte fungerar som de vill och kan bli en ond spiral det kan gå så lång att de tar avstånd från sin partner tom familj, självförtroendet påverkas ofta. Det är vanligt att ifrågasätta sin manlighet och identitet. Över hälften av män över 40 år lider av erektionsproblem.

Problemen brukar beskrivas som en bristande förmåga att få erektion eller behålla den tillräckligt länge för att ha en bra sexuell relation.

Stefan Arver  berättar här om vad Erektil Dysfunktion är och vad det kan bero på och vad man kan göra åt erektionsproblem.  Stefan säger att 10-15% av de som upplever problemet söker hjälp. Prata med lokala vårdcentralen, husläkaren eller företagshälsovården.

Ofrivillig barnlöshet ska bli något som folk kan prata öppet om

20150330_194106

Expressen har gjort en gripande intervju av Karolina Bösgård och hennes man som försökt få barn i snart 4 år och de är i åldern 20+.  Karolina hoppas genom att berätta sin egen historia kunna bidra till att ofrivillig barnlöshet ska bli något som folk kan prata öppet om – precis som om det gällde vilken sjukdom som helst.

Karolina säger : … trots att det är en kamp har det varit viktigt för Karolin Bösgård att hela tiden vara öppen med sin svårighet att bli gravid. Hon säger också att bilden av ofrivilligt barnlösa ofta är kvinnor som snarare närmar sig de fyrtio är de som precis passerat de tjugo. Antagligen för att många yngre väljer att lida i det tysta, säger hon.

– Sedan har jag också märkt att många andra drar sig för att prata om det.

 

Läs hela artikeln här

 

 

 

 

Ofrivillig barnlöshet kan vara ditt immunförsvar

Infertilitet problem att få barn

I ovanliga fall kan manlig infertilitet vara ett fel som kroppens egna immunförsvar är ansvarig för och som innebär att prostatatakörteln blir angripen.

APS1 hos kvinnor kan medföra att äggstockarna attackeras av det egna immunförsvaret vilket medför att kvinnan blir infertil men att det även kan hända män är helt nytt. Tidigare visste man inte varför killar med APS1 inte kunde få barn. Det var inget fel på hans spermier.

– Fler studier behöver dock göras innan vi vet om den typ av autoimmuna prostatit som vi upptäckt hos män med APS1 också kan ge upphov till infertilitet hos män i befolkningen i stort, säger Nils Landegren

Läs mer i Originalartikeln: Immunattack bakom barnlöshet

Hormonerna stimulerar spermieproduktionen

Fertilitet påverkas av hormoner

Är det hormonerna fel …

 Råd till mannen vid barnlöshet är ofta lite grovt uttryckt, rök inte, drick inte, ät ordentligt, rör på dig och  gå ner i vikt. Det är bra råd men det finns också en annan faktor visar forskning, nämligen mannens psykiska hälsa, om han mår bra, som kan vara lika viktigt.

 

Insulin är kroppens viktigaste hormon , som också styr andra hormoner som testosteron och östrogen. Oftast har vi för mycket insulin och kortisol och för lite av anabola, fettförbrännande hormoner. Insulin nivåerna bestäms av bl.a hur mycket kolhydrater vi äter medan höga kortisol nivåer sannolikt visar en för hög stressbelastning.

Testosteron produceras i testiklarna där nivån av testosteron är flera hundra gånger högre än i övriga kroppen. Den höga halten av testosteron i testiklarna är nödvändig för normal spermiebildning. Brist kan dessvärre inte åtgärdas genom tillförsel av testosteron som dock kan ge normalt testosteron i blodet som kan påverka muskulatur, behåring och sexuell lust. Däremot uppnås inte de extremt höga nivåer som finns i testiklarna. Därför kan testosteron behandling inte användas för att stimulera spermiebildning.

Testosteron påverkar också indirekt hur vi mår rent psykiskt.

En viktig ofta förbisedd funktion av testosteron och östrogen är förmågan att behålla normal halt av signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin i hjärnan.

Serotonin är kroppens lyckohormon som ger positiv sinnesstämning och känslomässig balans. Låga testosteron och östrogen nivåer ger låga serotonin nivåer som ger sämre livsglädje. För kvinnan märks detta under perioder där nivåerna av östrogen sjunker som tex vid graviditet, klimakteriet och menopausen och som innebär symtom på försämrad sinnesstämning. Onormal balans mellan östrogen och testosteron förändras vilket också kan ge kvinnan ett mer aggressivt (manligt?) beteende. De humörsvängningar som kvinnor under vissa perioder kan märka har alltså en naturlig förklaring – för lite östrogen, för mycket testosteron som innebär lägre serotonin nivåer med känslomässiga störningar.

Vid infertilitet, dvs oförmåga för ett par att få barn trots försök under minst 1 år, finns idag också en speciell antioxidant behandling (Androferti®) som visat på bra resultat.

Erektionen är bäst på morgonen

Att de flesta män vaknar med morgonerektion har också sin naturliga förklaring. Det är då testosteron nivåerna är som högst. Dessvärre sjunker nivåerna under dagen och är lägst på kvällen (mellan 18.00 och 22.00). Många par kanske hade velat ha det tvärtom!

Så ja – allt är hormonernas fel :o/

Läs mer

Bekämpningsmedel ger sämre spermier

Bekämpningsmedel påverkar fertilitet negativt

Bekämpningsmedel i mat kan ge sämre spermier vilket innebär att du som man bör tänka på vad du äter enligt en amerikansk studie publicerad i tidskriften Human reproduction

Sedan länge är det känt att de som arbetar med bekämpningsmedel ( pesticider) ger försämrad fertilitet hos män. Nu har forskarna gått ett steg till och tittat på vad händer med kvaliten på spermierna om du genom din kost får i dig bekämpningsmedel.

30% hade sämre spermier

I studien såg man att 25% av de män som fick i sig mest pesticidrester genom att äta livsmedel som frukter och grönsaker hade ungefär halva antalet spermier jämfört med den fjärdedel som fick i sig minst pesticider. Männen som fick i sig mest pesticider hade dessutom ca 30 procent färre normala spermier och lägre ejakulatvolym än de som fick i sig minst.

Ejakulatvolymen

För lite sperma vid ejakulation kallas aspermi.
Förmågan att få och behålla erektion minskar tex när testosteronnivåerna faller ytterligare.då kan tex  morgonerektioner påverkas även att få utlösning och att utlösningens kvalitet kan försämras och därmed påverkas även ejakulatvolymen. Om den minskae kan det vara körtlarna som bidrar till minskad vätska som bildar huvuddelen av ejakulatet.

Källa: Y.H. Chiu med flera. Fruit and vegetable intake and their pesticide residues in relation to semen quality among men from a fertility clinic. Human Reproduction. Publicerad online 31 mars. DOI:10.1093/humrep/dev064.

Inte bara spermier behövs utan även många män visar en studie

Kvinnan väljer stark och fertil man

Inte bara spermier behövs utan även många män visar en studie. Varför kan vi då inte klara oss med ett fåtal män , deras spermier räcker till många kvinnors graviditeter?

Varför tillåter naturen att vi slösar med spermier då det rent tekniskt behövs ett fåtal män – den frågan har Matt Gage studerat och  forskat om.  Stort urval ger bättre spermier

Både hos människor och många andra arter så är det  endast hanens spermier som behövs för fortplantning. VarStarkast man får barn bra spermierför gör evolutionen det så besvärligt att en man/hane och kvinna/hona behöver träffas i fertil ålder, skaffa samtycke, vill få barn och ha sex.

 Men inte bara spermierna behövs 

Mannen behövs för att få en stark och hälsosam art vilket forskningen nu visar. Få spermiedonatorer att välja  på desto sämre hälsa och färre barn.  Kvinnan väljer den man som får para sig med henne och därmed skaffa barn.  Det kallas sexuell selektion mellan könen och det behövs för att en art ska överleva och bli starka. Må bästa gen vinna.

Konkurrensen är viktig

– Vår forskning visar att konkurrens hanar emellan är bra för artens överlevnad och att sexuell reproduktion mellan två kön verkar vara bra för hälsan, säger Matt Gage till SVT

 Källa: SVT.se – Nyheter 24

Att välja barnlöshet

Att inte få eller ha barn är något som en del väljer frivilligt och andra inte.

Idag i aftonbladet så har Lina Thomsgård skrivit om barnlöshet ut ett annat litet annat perspektiv
ingenting kan få bara bli (eller inte bli). ­

Läs hela artikeln här

Forskning om att stress påverkar spermier kan leda till nya läkemedel

Androferti - stressa ner för dina spermiers skull
Forskning visar att stress kan påverka din spermie

 

Läste precis på Dagens Apotek om AAN-kongressen i Washington där Tracy Bale från University of Pennsylvania i Philadelphia började sitt anförande:

– Jag är den enda på det här mötet som kommer att prata om spermier, sade hon i inledningen av ett anförande om hur stress kan påverka avkommans neuronala utveckling negativt.

2013 publicerades en studie som visade att  barnen till mushanar som utsatts för stress själva fick lägre stresströskel trots att de aldrig umgåtts med sina fäder.

– Vi tänkte att orsaken måste finnas i spermierna, sade Tracy Bale

Vill du läsa mer om sammanfattning från AAN-kogressen klicka här.

– Ännu en anledning att sitta kvar i solen och tänka positiva tankar, androfertiredaktionen.

Kan en man bli för gammal för att få barn

Mycket forskning har gjort på hur kvinnans ålder kan påverka möjligheten att bli gravid men få har fokuserat på hur mannens ålder påverkar möjligheten att få barn.

I en undersökning var fokus på hur mannens biologiska klocka ska beaktas och hur det påverkar möjligheten att bli gravid.

Författarna arbetade efter tre olika aspekter på hur mannens/pappans ålder påverkar: de potentiella problemen med befruktning och graviditet som par där mannen är äldre än kvinnan, diskuterat en eventuell gräns för pappans ålder i en klinisk miljö och riskerna för sjukdomar förknippade med att den önskade fadern har uppnått en hög ålder.

Men sammanfattningsvis så påverkar mannens ålder men inte i lika stor grad som kvinnan och vården bör kommunicera detta mycket tydligare till par som har svårt att bli gravida och ta det i beaktning.

Påverkar mannens ålder möjligheten att få barn.
Påverkar mannens ålder möjligheten att få barn.
Male biological clock A critical analysis of advanced paternal age